ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


สายตรงท่านผู้อำนวยการถนอม  กุลจณีย์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 
09 - 8549 - 4926

ฟอร์มสเปรดชีตของ Google
Facebook โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

ไลน์แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ


Include gadget (iframe)Ċ
030.pdf
(344k)
โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ,
13 ส.ค. 2563 22:53
Comments