ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 
         >>  ปี 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 

เอกสารแนบ

Include gadget (iframe)
Ċ
031.pdf
(70k)
โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ,
20 ก.ย. 2563 20:44
Comments