กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ก.ย. 2563 19:16 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
24 ก.ย. 2563 19:15 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 ก.ย. 2563 19:12 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แนบ 020.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 ก.ย. 2563 19:12 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ นำออกไฟล์แนบ รร.นาอ้อ-020.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 ก.ย. 2563 19:12 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 ก.ย. 2563 18:58 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
24 ก.ย. 2563 18:58 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แนบ 019งบประมาณ5ส่วน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
24 ก.ย. 2563 18:58 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ นำออกไฟล์แนบ รร.นาอ้อ-019.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
24 ก.ย. 2563 18:57 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:44 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
20 ก.ย. 2563 20:44 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แนบ 031.pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
20 ก.ย. 2563 20:44 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ นำออกไฟล์แนบ 031 บันทึกข้อความ.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
20 ก.ย. 2563 18:55 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
18 ก.ย. 2563 01:45 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:45 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แนบ รร.นาอ้อ-020.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:45 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ นำออกไฟล์แนบ 020.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:44 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 01:44 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แนบ รร.นาอ้อ-019.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 01:43 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ นำออกไฟล์แนบ 019งบประมาณ5ส่วน.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 01:43 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
18 ก.ย. 2563 01:32 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 ก.ย. 2563 01:30 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
18 ก.ย. 2563 01:21 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
18 ก.ย. 2563 00:24 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 23:58 โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า