ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ที่อยู่  143  หมู่ 8 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1042520015
รหัส smis 10 หลัก 1042010039
ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอเมืองเลย 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา 1 .5 กิโลเมตร
เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : cc-bannao.loei1.go.th
E-mail : cc-bannao@loei1.go.th
Facebook : โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
โทรศัพท์ 042-071121, 098-5494926


Comments