ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:05โดยโรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2563 19:29 ]
 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ และโรงเรียนบ้านท่ามะนาว (โรงเรียนเรียนรวม) ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมผาปู่ 

Comments