ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1
143 หมู่ 8 ตำบลนาอ้อ  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100  
โทรศัพท์ 042-071121
เว็บไซต์ cc-bannao.loei1.go.th อีเมล์ cc-bannao@loei1.go.th

โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ


Comments