รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 


Include gadget (iframe)


Include gadget (iframe)

Include gadget (iframe)[รายงาน ณ 15 สิงหาคม 2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง 

Ċ
024.pdf
(166k)
โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ,
24 ส.ค. 2563 00:26
Ċ
โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ,
23 ส.ค. 2563 23:44
Comments